Nový štart do školy a života. Septembrové kapitoly úspechu, šťastia a kreativity

Sir Ken Robinson raz povedal: “Školy zabíjajú kreativitu.” No čo keby sme vám povedali, že september, ten mesiac návratov do škôl, môže byť začiatkom niečoho oveľa väčšieho, ako je memorovanie textov a stres z testov? Správne, ľudia, je čas prehodnotiť paradigmu. Tu je návod, ako spraviť z tohto septembra a celého školského roku príležitosť pre vaše deti, aby sa stali nielen úspešnými študentmi, ale aj úspešnými ľuďmi.

Myslenie “OUT OF THE BOX“

Myslenie “Out of the box” znamená prístup k problémom a úlohám kreatívne a netradične. Ide o hľadanie nových a nečakaných riešení, namiesto toho, aby sme sa držali starých a známych metód.

Školské osnovy často zameriavajú na fakty a postupy, ale čo keby sme pridali dávku kreativity do tejto štruktúry? Myslenie “mimo zaužívanej rutiny” je jedným z najcennejších darov, ktoré môžete svojim deťom dať. Či už to znamená diskutovať o alternatívnych spôsoboch riešenia matematického problému alebo písanie vlastnej básne namiesto analyzovania existujúcej. Vytváranie priestoru pre kreativitu vedie k silnejšej sebareflexii a inovatívnemu mysleniu. 

Emocionálna inteligencia: Superschopnosť v každodennom živote

Nepodceňujte silu emocionálnej inteligencie. Ako Robinson zdôraznil, školy často ignorujú tieto “mäkké” zručnosti, no v skutočnom svete sú rovnako dôležité ako schopnosť rýchlo vyriešiť rovnicu. Ako rodičia môžete byť príkladom tým, že ukážete empatiu, porozumenie a komunikáciu na domácej pôde.

“Soft skills” alebo mäkké zručnosti sú schopnosti, ktoré vám pomáhajú komunikovať a spolupracovať s ľuďmi. Patrí sem napríklad tímová práca, riešenie problémov a emocionálna inteligencia. Sú dôležité pre úspech v práci aj v osobnom živote.

“Hard skills” alebo tvrdé zručnosti sú konkrétne, merateľné schopnosti, ktoré môžete naučiť a overiť, napríklad ovládanie programu Excel alebo schopnosť programovať v určitom jazyku. Sú špecifické pre danú prácu alebo odvetvie.

Životné zručnosti: Učebnica, ktorú nevymením

Od finančnej gramotnosti po varenie, nie všetko sa dá naučiť z kníh. To, čo škola často prehliada, je praktické vzdelanie, ktoré deti potrebujú na to, aby sa stali sebestačnými a spokojnými dospelými. Preto sa nezabúdajte zamerať na tieto zručnosti rovnako ako na školské úspechy.

Recept na šťastie: Pozitívne myslenie a spokojnosť

Úspech a spokojnosť idú ruka v ruke. Nepoučujte svoje deti, aby sa sústredili len na úspech ako na konečný cieľ. Naučte ich, že cesta je rovnako dôležitá, a pomôžte im nájsť radosť v malých veciach. Učenie by malo byť radostné, nie namáhavé.

Kultúra chýb: Ako neúspech vedie k úspechu

Nebojte sa neúspechu, namiesto toho ho použite ako príležitosť na učenie a rast. Tento prístup k životu, ktorý je v súlade s Kenom Robinsonom, pomáha deti nielen v škole, ale aj v živote. Ak si dnes nemal svoj deň, tento deň bol tvojim učiteľom.

Či vaše deti navštevujú základnú školu alebo sú už na univerzite, tieto princípy platia univerzálne. Zabudnite na starú paradigmu “škola = testy = hodnotenie”. Miesto toho zmeňte rovnicu na “škola + životné zručnosti + kreativita = šťastný a úspešný život”.

Pretože, ako Sir Ken Robinson povedal, ideálny vzdelávací systém je ten, ktorý podporuje ľudský talent a kreativitu. A prečo by sme mali čakať na systém, keď môžeme začať doma, práve teraz, tento september?

Na konci a na začiatku, spochybňujte a konajte podľa vášho vnútra

Záver? Nie, skôr začiatok. Niekedy je mimoriadne dôležité naučiť deti (a seba samých), ako v živote všetko spochybňovať. Pretože, ak nebudeme klásť otázky, nikdy sa nedozvieme odpovede, ktoré by nás mohli vyviesť zo zaužívaných ciest komfortu. Ako hovorí citát “Neposlušnosť je základom slobody”, niekedy je na mieste prelomiť pravidlá a normy, aby sme objavili, kým naozaj sme a čo v živote chceme dosiahnuť.

Náš vnútorný kompas: naše presvedčenia, hodnoty a intuícia. To je to, čo by nás malo viesť na ceste k autenticite. Autenticita znamená byť sám sebou, bez pretvárky. Je to o tom, byť úprimný a pravdivý, nie len pred ostatnými, ale aj sám pred sebou. Často sú naše najväčšie životné lekcie tie, ktoré sa nás neopýtajú v testoch a neohodnotia ich známkami v škole. Sú to lekcie života o odvahe byť tým, kým sme, o schopnosti meniť svet (alebo aspoň náš malý kúsok sveta), a o odhodlaní stať sa najlepšou verziou seba samého.

Rodičia, je to výzva, ale máme na to!

Áno, je to výzva. Žiť a vychovávať deti v súlade s týmito princípmi vo svete, ktorý je často zameraný na povrchné úspechy, je to skutočne náročné. Ale je to výzva, na ktorú máme potenciál, aby sme ju zvládli. Máme príležitosť začať tento september s novým pohľadom na to, čo to znamená byť “úspešným”, a nie je to len o známkach na vysvedčení. Je to o odvážnom živote, o búraní hraníc a o nekonečnom objavovaní krásy sveta i seba samých.

Máme príležitosť naučiť svoje deti, že byť odlišný nie je nedostatok – je to dar. Máme príležitosť naučiť ich, že spochybňovanie „status quo“ (súčasného stavu vecí alebo situácií) je nie len v poriadku, ale je to tiež aj nevyhnutné pre rast a slobodu. A najdôležitejšie je, máme príležitosť ukázať im, že život je hodný života, nie preto, čo máme, ale preto, kým sme.

„Dokončujte úlohy nielen pre to čo získate, ale hlavne pre to, kým sa stanete keď ich dokončíte“

Takže otvorte tieto neviditeľné septembrové učebnice a začnite písať nové kapitoly. Kapitoly, ktoré budú plné otázok, neistôt, ale aj nekonečných možností. Kapitoly, ktoré vaše deti (a možno aj vy) budete čítať po zvyšok celého života.

Na tento nezabudnuteľný september a všetky nasledujúce… máme na to!

AudioBooks.Love
audioknihy pre všetkých – počúvam audioknihy On-line

VÝBER PRE DETIviac

AKTUÁLNE POČÚVAMEinšpirujte ma

Pridaj komentár