Aké rozprávky počúvajú úspešné deti?

Rozprávky sú pre deti dôležitým zdrojom vedomostí. Ponúkajú v podstate rôzne návody ako sa vysporiadať s výzvami, ktoré život môže priniesť. Pomáhajú deťom pochopiť emócie a dôležitosť správnej voľby a konania. Vzdelávanie najmenších sa teda začína práve rozprávkami, ktoré najskôr počúvajú a až potom čítajú. Neexistuje výslovne zlá rozprávka. Musí mať v sebe jasne dobré veci a jasne zlé veci, aby boli medzi sebou ľahko rozpoznateľné. Je však na nás dospelých, aké rozprávky  alebo ich verzie budú deti počúvať a či si z nich vezmú to správne pozitívne posolstvo.

Prečo je počúvanie rozprávok dôležité?

Rozprávky pomáhajú deťom spoznávať svet. Ponúkajú príklady správania sa v rôznych životných situáciách. Všestranne mu rozvíjajú rôzne schopnosti, ako je jeho vlastné rozprávanie, fantázia a kreativita. Toto sú tie najdôležitejšie:

MORÁLNE HODNOTY 

V rozprávkach je väčšinou vždy jasne rozpoznateľná dobrá a zlá postava. Vo svete to tak nebýva, ale rozprávka má zložité prvky sveta zjednodušiť a jasne vysvetliť ako by sa malo ideálne dieťa v určitých situáciách zachovať. Na to najprv musí mať jednoznačný model správneho prístupu a správania sa. Z tohto dôvodu v rozprávkach takmer vždy dobro zvíťazí nad zlom, aby sa v dieťati zakorenilo, že konať dobro je dôležité a jednoducho „to čo dávame, budeme aj dostávať späť“.

INTELEKT, SLOVNÁ ZÁSOBA A ČÍTANIE S POROZUMENÍM

Čítať by ste mali už tým najmenším. Začína sa jednoduchými riekankami a rýmovačkami, kde sa jednotlivé texty aj často opakujú. Dieťa sa s nimi vyslovene učí rozprávať. Od troch rokov už nastupujú jednoduché príbehy, ktoré sa v rozprávkach pre staršie deti stávajú stále zložitejšie, a to dejom aj slovnou skladbou. Dôležité je uistiť sa, že dieťa príbehu a slovám porozumelo a nejasnosti im vysvetľovať. Štúdie preukázali, že dieťa lepšie porozumie čítanému textu, ak ho zároveň aj počuje. Preto audiokniha v plne nahovorenej verzii je vítaným doplnkom tlačenej knihy, hlavne v období, keď sa dieťa učí čítať, ale aj keď si má viesť čitateľský denník a preukázať, že významu príbehu porozumelo. Audiokniha vám ako rodičovi ušetrí čas s predčítaním a vedie dieťa k väčšej samostatnosti.

VZŤAH MEDZI DIEŤAŤOM A RODIČOM

Čítanie rozprávok rodičmi pred spaním alebo kedykoľvek počas dňa je plnohodnotne strávený spoločný čas, kedy rodič venuje dieťaťu plnú pozornosť. Na tieto chvíle sa dieťa začne vyslovene tešiť a vybuduje si množstvo príjemných spomienok a túto tradíciu prenesie aj do výchovy svojich vlastných detí. Dôležité však je, aby ste prednesu venovali náležitú pozornosť. Monotónne čítanie nebude dieťaťu stačiť. Mali by ste meniť intonáciu hlasu, tempo čítania a podobne. Minimálne raz denne v pravidelnej dobe (napríklad pred spaním) by ste rozprávku mali čítať naozaj vy. Počas dňa vám však s pútavým prednesom príbehu môže pomôcť audiokniha. Mali by ste ju však počúvať spolu s dieťaťom, aby ste mohli na dej reagovať a vyzdvihnúť tú časť príbehu, ktorá nesie posolstvo, ktoré chcete dieťaťu ponúknuť, prípadne vysvetliť sporné časti alebo odpovedať na otázky dieťaťa.

Ako na výber rozprávok pre vaše dieťa?

V prvom rade by mali byť rozprávky primerané veku dieťaťa. S tým vám pomôže popis audioknihy. Pri niektorých audioknihách aj uvádzame odporučený vek dieťaťa. Následne by ste sa mali vyhýbať verziám negatívnych, násilníckych a demotivujúcich audiokníh. Ak si kúpite audioknihu u nás, toto nemusíte riešiť vôbec, nakoľko výber robíme za vás. Takéto audioknihy u nás ani nezaraďujeme do katalógu. Prípadne keď sme upozornený na nevhodný obsah, promptne reagujeme a audioknihu vyradíme z ponuky.  Jednoducho u nás nájdete len audioknihy, ktoré sú vhodné pre vaše deti.

Prečo je dobré v rozprávkach rozpoznať “dobro” aj “zlo”?

Existuje mnoho verzii jednej rozprávky, kde postavy za menej správne rozhodnutia platia aj jemnejšími spôsobmi. Takisto by ste pri rozprávkach s princeznami mali zdôrazniť, že princ si ich nevybral iba pre ich krásu, ale aj napríklad dobrotu. Popoluška nebola len pekná, ale aj láskavá, pracovitá, milá ku všetkým a podobne. Slová na deti pôsobia a každé dieťa je iné. Vy to svoje poznáte najlepšie a na výber máte rôzne verzie príbehov. Dokonca vychádzajú edície pozitívnych rozprávok, kde aj zlý vlk je nakoniec dobrý. Je na nás a na interpretácii rozprávky aký odkaz dieťaťu do života pošleme. Zachovanie určitej miery kontrastu medzi dobrom a zlom v rozprávkach je však dobré. Pomáha dieťaťu spracovávať strach v bežnom živote. Väčšina detí bez problémov rozozná čo je skutočné a čo iba v rozprávke. Pokiaľ je to pre deti výzva, treba sa s nimi o tom veľa rozprávať a pomôcť im to spracovať. Jasný kontrast dobra a zla v rozprávkach výrazne rozvíja deťom pozitívne emócie a empatiu voči druhým. Toto je tiež dôležitou súčasťou intelektu, takže v podstate každá rozprávka primeraná veku, adekvátne rodičmi vysvetlená je v poriadku a pomáha v rozvoji dieťaťa.

„Zvládnutie utrpenia dáva ľuďom hlbší rozmer, plnohodnotnosť osobnosti a ustúpenie, až zánik ega. Keď sa tak stane, utrpenie už nie je potrebné a stratí sa zo života. Utrpenie má dôležité miesto v našom živote len do momentu, pokiaľ si neuvedomíme, že je zbytočné.“

Úspešne dieťa má teda počúvať rozprávky, ktoré motivujú, prinášajú ponaučenie, pozitívne emócie a rozpoznateľný kontrast medzi dobrom a zlom. Súčasne by malo dieťa dostať ku každej rozprávke hneď po jej vypočutí aj uspokojivé vysvetlenie od rodičov toho, čomu dieťa nerozumie alebo si nevie zatiaľ domyslieť.

„Život je moc krátky na to, aby sme sa hnevali, trpeli a robili si starosti.“

Želáme vám veľa úspechov vo výchove vašich úspešných detí

AudioBooks.Love
audioknihy pre všetkých – počúvam audioknihy On-line

VÝBER PRE DETIrozprávky

V NAŠEJ KNIŽNICIoverené časom

Pridaj komentár